Logo Partners voor Jeugd
Online Meet & Greet

Privacybeleid

Dit Privacybeleid geldt voor iedereen die de website werkenbijpartnersvoorjeugd.nl bezoekt.

Beheer
De website werkenbijpartnersvoorjeugd.nl staat onder beheer van Partners voor Jeugd.
De contactgegevens zijn te vinden op partnersvoorjeugd.nl/contact.

Gegevens van bezoekers
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan werkenbijpartnersvoorjeugd.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. werkenbijpartnersvoorjeugd.nl streeft ernaar geen overbodige informatie op te slaan.

Cookies
Werkenbijpartnersvoorjeugd.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een bestandje met gegevens dat je computer ontvangt, wanneer je onze website bezoekt. De meeste internetbrowsers kun je zo instellen dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je wordt geïnformeerd wanneer je een cookie ontvangt. Blokkeer je cookies, dan zullen bepaalde delen van een website niet of niet optimaal functioneren. Je kunt cookies ook na het bezoek aan de website verwijderen. De manier waarop je cookies uit kunt blokkeren of verwijderen verschilt per browser.

Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Functionaris Gegevensbescherming
Als je het niet eens bent met onze beslissing op jouw verzoek op grond van de AVG of over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens dan kun je dit laten weten aan de functionaris gegevensbescherming (FG). De FG kan naar aanleiding van je standpunt een onafhankelijk advies geven.

Je kunt de FG (schriftelijk) benaderen voor advies en informatie rondom privacy. De FG geeft zowel aan jou als aan de organisatie onafhankelijk advies.
Dat kan per e-mail naar FG@pvj.nl of per post naar Postbus 12685 1100 AR Amsterdam, t.a.v. de functionaris gegevensbescherming.

Autoriteit Persoonsgegevens
Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens of het voor te leggen aan de rechter.

Informatie- en meldpunt privacy
088 – 1805 250
autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen
Heb je vragen over dit Privacybeleid dan kun je terecht op partnersvoorjeugd.nl/contact.

Disclaimer
Werkenbijpartnersvoorjeugd.nl is gerechtigd de inhoud van het Privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.