Arbeidsvoorwaarden

Werk je hard, dan verdien je een goede beloning. Dat hebben we voor je geregeld, in verschillende arbeidsvoorwaarden. We hebben een heel pakket voor je samengesteld, wat je op deze pagina samengevat terugvindt. Het salaris, vakantiedagen en verlofdagen nemen we over vanuit de cao Jeugdzorg. Een link naar de meest recente versie vind je hier: De cao Jeugdzorg.

Naast de cao hebben we nog wat extra voorzieningen, die we ook heel belangrijk vinden. Zoals ons Expertisecentrum waar je enorm veel trainingen en opleidingen kunt volgen. Zo ontwikkel jij je steeds verder waardoor je steeds sterker in je schoenen staat. Best praktisch met de verantwoordelijke taak die je hebt.

Wij zijn Partners voor Jeugd