Logo Partners voor Jeugd
Online Meet & Greet

Algemene voorwaarden

Als gebruiker van deze website van Partners voor Jeugd maak je kosteloos gebruik van de diensten op werkenbijpartnersvoorjeugd.nl.

Het feit dat je gebruik maakt van deze website van Partners voor Jeugd betekent dat je akkoord gaat met de algemene gebruiksvoorwaarden voor de website werkenbijpartnersvoorjeugd.nl.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op onze website berusten bij Partners voor Jeugd. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming. Schriftelijke aanvragen stuur je aan Partners voor Jeugd via info@pvj.nl.

Privacybeleid
Ons privacybeleid vind je hier: werkenbijpartnersvoorjeugd.nl/privacybeleid

Cookiebeleid
Ons cookiebeleid vind je hier: werkenbijpartnersvoorjeugd.nl/cookiebeleid

Afwijzing van aansprakelijkheid
Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor onze website geven we geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van deze website.
Partners voor Jeugd kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van deze website, de onmogelijkheid de website van Partners voor Jeugd te gebruiken, uit de levering van diensten door Partners voor Jeugd of het gebrek aan levering van diensten door Partners voor Jeugd.

Wijzigingen
We werken regelmatig de inhoud van werkenbijpartnersvoorjeugd.nl bij. We behouden ons het recht voor de inhoud van deze website continu en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.