Logo Partners voor Jeugd
Online Meet & Greet
0 uur

Leden Klachtencommissie Partners voor Jeugd

 • Haarlem, Nederland
 • WO

Partners voor Jeugd is een samenwerkingsorganisatie van De Jeugd- en Gezinsbeschermers (DJGB)William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS JBJR) en William Schrikker Gezinsvormen (WSGV). Met elkaar bieden zij een stevige basis voor de professionals die iedere dag bezig zijn met het beschermen van kwetsbare jeugdigen en het ondersteunen van hen en hun ouders.

Onze bevlogen onafhankelijk klachtencommissie is op zoek naar nieuwe leden, die zich primair richten op de klachten van DJGB.

DJGB is een Gecertificeerde Instelling die zich bezig houdt met gezinsvoogdij, voogdij en jeugdreclassering. Op grond van een justitiële kinderbeschermingsmaatregel begeleidt DJGB kinderen, jeugdigen en hun ouders. Kwaliteitszorg en deskundigheid staan daarbij hoog in het vaandel.

Een lid van de klachtencommissie maakt deel uit van de onafhankelijke klachtencommissie van Partners voor Jeugd, die op grond van de Jeugdwet is belast met het behandelen van klachten van cliënten van DJGB. De leden van de klachtencommissie zijn niet in dienst van DJGB. De leden worden benoemd door het bestuur van Partners voor Jeugd. Aanstelling geschiedt op basis van deskundigheid en gevraagde competenties.
De commissie baseert haar procedure en werkwijze op de klachtenregeling van Partners voor Jeugd en maakt gebruik van een huishoudelijk reglement.

De commissie behandelt klachten in de vorm van een hoorzitting. Zittingen van de commissie vinden plaats in het kantoor van DJGB in Haarlem.
Een hoorzitting vindt plaats met de (vice-)voorzitter en twee leden. De commissie wordt ondersteund door een secretaris, die de uitspraak schrijft.

Taken
Van de leden van de Klachtencommissie wordt verwacht dat zij een bijdrage kunnen leveren in het beoordelen van klachten die over medewerkers worden ingediend. Concreet wordt van de leden van de Klachtencommissie verwacht dat zij:

 • Primair deelnemen aan hoorzittingen op locatie DJGB te Haarlem (beschikbaarheid op donderdagmiddag, gemiddeld 10 keer per jaar);
 • Incidenteel deelname aan hoorzittingen van WSS te Utrecht (beschikbaarheid op maandag);
 • Voorbereiden van hoorzittingen door het vooraf bestuderen van de stukken;
 • Voeren van een gestructureerde bijdrage aan de voorbespreking van de hoorzitting, de hoorzitting zelf en de nabespreking waarin de commissie haar oordeel bepaalt;
 • Het mede bepalen van de eindredactie van de uitspraak, eventueel inclusief aanbevelingen aan het bestuur;
 • Het deelnemen aan de plenaire vergaderingen, die twee keer per jaar plaatsvinden;
 • Het deelnemen aan incidentele vergaderingen, overleggen en (trainings)bijeenkomsten;
 • Mede vaststellen van de uitspraak van de Klachtencommissie in een klachtzaak.

Functieprofiel

 • Jurist of Gedragswetenschapper;
 • Aantoonbare affiniteit met de jeugdzorg;
 • Relevante maatschappelijke ervaring;
 • Vertrouwelijk om kunnen gaan met privacy gevoelige informatie;
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
 • In staat zijn om de complexe klachtzaken te analyseren;
 • In staat zijn een klachtzitting te leiden, een evenwichtig en onafhankelijk oordeel te vormen en dit oordeel aan cliënten en professionals over te brengen;
 • Verricht geen werkzaamheden ten behoeve van DJGB/WSS of een (te) nauwe band met samenwerkingsorganisatie van DJGB/WSS;
 • Beschikbaarheid van minimaal een keer per maand op de donderdagmiddag voor hoorzittingen die plaatsvinden volgens een vastgesteld zittingsrooster alsmede vier keer per jaar bijwonen van het intern overleg van de Klachtencommissie;
 • Binnen de onafhankelijke klachtencommissie streven we naar een evenwichtige verdeling in diversiteit.

Alle leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat hen in de uitoefening van hun taak ter kennis komt. Hiervoor ondertekenen zij een geheimhoudingsverklaring. Andere werkzaamheden van de leden mogen niet met het lidmaatschap van de klachtencommissie in strijd zijn.

Leden van de externe klachtencommissie worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

De netto vergoeding bedraagt € 225,- per zitting en reiskostenvergoeding.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie en/of vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met Ingeborg Galama, voorzitter van de klachtencommissie, via telefoonnummer 06-24764438.

Bij een goede kandidaat zullen wij in overeenstemming op een donderdagmiddag in gesprek gaan.

 

 

Ik ben verwezen door een PVJ-medewerker. Zijn/haar werk e-mail is:

Upload je CV
- doc, docx of pdf
-Max. bestandsgrootte: 5 MB
Upload je motivatie.
- doc, docx of pdf
-Max. bestandsgrootte: 5 MB
Ik ga akkoord met het privacy statement *

Ga je akkoord met het privacy statement, dan stem je ermee in dat we je gegevens 12 maanden bewaren in onze beveiligde database. Wil je je gegevens eerder, na de sollicitatietermijn van 4 weken, uit onze database laten verwijderen, stuur dan een e-mail naar AVGHR@pvj.nl

Tags: Jeugdzorg, Parttime
Deze vacature staat open bij:
De verantwoordelijke recruiter is:
Mary-Ann van Gisbergen
e-mail
telefoon
Social