Wij zijn Partners voor Jeugd, een samenwerking van de William Schrikker Stichting en De Jeugd- & Gezinsbeschermers. Samen werken wij aan een veilige opvoeding voor kwetsbare kinderen en jeugd, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Bij ons vind je werk dat je elke dag uitdaagt en collega’s, die graag met je meedenken. Wil jij je continu blijven ontwikkelen en werken in een fijne sfeer vol afwisseling en vrijheid? Dan is dit je plek. Solliciteer vandaag nog op een functie die bij jou past.

Gedragswetenschapper Zuid-Nederland 

Voor verschillende jeugdzorgregio’s in Zuid- Nederland (Brabant, Zeeland en Limburg) zijn we op zoek naar Gedragswetenschappers. 

Startdatum: in overleg.
Aantal uur per week: 32 tot 36 uur.
Sluitingsdatum: 19 september 2020. 

Werkzaamheden
De Gedragswetenschapper is verantwoordelijk voor inhoudelijke adviezen aan de Jeugdzorgwerkers, Gebiedsmanagers en Directeur Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, binnen de gemaakte resultaatafspraken met de betreffende Gebiedsmanagers. Levert vanuit functie-gebonden expertise een initiërende bijdrage aan de inhoudelijke beleidsontwikkeling van de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 • Op basis van prestatieafspraken met de Gebiedsmanager adviseren van de Jeugdzorgwerkers in casuïstiek en te nemen (kern-) besluiten met als doel bij te dragen aan de kwaliteit van de besluitvorming jegens cliënten;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de Gebiedsmanager over kwaliteit van zorg;
 • Bijdrage leveren aan landelijke vakinhoudelijke innovatie en beleidsontwikkeling;
 • Bijhouden van actuele kennis van ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten over de problematiek van onze doelgroepen en deze communiceren.

Resultaatgebieden

 • Levert een beleidsmatige bijdrage aan de borging, doorontwikkeling en toepassing van expertise – tevens via de relatie met het Expertise Centrum – m.b.t. de doelgroepen en adviseert vroegtijdig de Gebiedsmanager over mogelijke oplossingsrichtingen;
 • Voert in opdracht van de Gebiedsmanager deelprojecten uit op WSS JBJR- niveau en vertaalt ontwikkelingen en innovaties op het eigen vakgebied naar methodieken en doelstellingen;
 • Adviseert Jeugdzorgwerkers conform de gemaakte resultaatafspraken met de Gebiedsmanager gericht op complexe kernbeslissingen, in te zetten interventies die nodig zijn om de gestelde (verbeter-) doelen in het plan van aanpak te behalen en het uitvoeren van kwaliteitstoetsen (risicomanagement, planmatig en methodisch werken);
 • Verzorgt evaluaties van incidenten en calamiteiten en levert een bijdrage aan de trendrapportage ten behoeve van de inspectie en/of financiers;
 • Neemt deel en levert bijdrage aan vakgroep(en);
  Organiseert en leidt leer- en themabijeenkomsten en draagt bij aan sessies gericht op deskundigheidsbevordering van Jeugdzorgwerkers.
  Bent in staat om consulten te bieden waarbij kritische gereflecteerd wordt op het handelen van de Jeugdzorgwerker;
 • Kunt sparren en sturen op inhoud met de methodiek als leidraad;
 • Inzetten van jouw deskundigheid om de kwaliteiten van de dossiers op orde te houden;
 • Helder en duidelijk kunnen overbrengen wat de hoofdzaak en de bijzaak is in een zaak. 

Jouw profiel

Wat vragen wij?

 • Afgeronde academische opleiding in een gedragswetenschappelijke richting;
 • Kennis van (erkende) therapeutische (crisis) interventies en behandelmethoden;
 • Kennis van gedragsproblemen en –stoornissen;
 • Kennis van psychodiagnostiek;
 • Kennis van maatregelhulp binnen de Jeugdzorg en van de actuele methodieken;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • Uitgebreide kennis van systeemversterkend en oplossingsgericht werken;
 • Heeft een lerende houding specifiek op alle ontwikkelingen van het vakgebied;

Je bent beroeps geregistreerd BIG of SKJ in de kamer van de pedagoog. Je hebt de registratie voor aanvang van het dienstverband afgerond en kunt ons hiervan een bewijs overleggen.

Wat mag je van ons verwachten?
Bij de William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering zorgen wij goed voor anderen. Zeker ook voor onze medewerkers. Voor de vacature Gedragswetenschapper JBJR mag je rekenen op een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden, zoals:

 • Een salaris tussen € 3.240 en € 4.896 (conform CAO Jeugdzorg schaal 11);
 • Eindejaarsuitkering van 8,3% en vakantiegeld van 8%;
 • Een telefoon, laptop en NS business card;

Sluiting
In het selectiegesprek zal integriteit en het opvragen van referenties aan de orde komen. De vacature wordt intern en extern geplaatst.

Vragen?
Voor inhoudelijke vragen betreft de vacature kun je terecht bij Recruitment op telefoonnummer: 088-5260171.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Upload je CV
- doc, docx of pdf
-Max. bestandsgrootte: 5 MB
Upload je motivatie.
- doc, docx of pdf
-Max. bestandsgrootte: 5 MB
Ik ga akkoord met het privacy statement *

Ga je akkoord met het privacy statement, dan stem je ermee in dat we je gegevens 12 maanden bewaren in onze beveiligde database. Wil je je gegevens eerder, na de sollicitatietermijn van 4 weken, uit onze database laten verwijderen, stuur dan een e-mail naar AVGHR@pvj.nl