Logo Partners voor Jeugd
Online Meet & Greet
24-28 uur

Gedragswetenschapper Gezinshuizen

 • Assen, Nederland
 • € 3.786,- tot € 5.722,- bruto p/m
 • 24-28 uur per week
 • WO

Uren per week: 24-28 uur (mogelijkheid tot uitbreiden naar 32 uur in de toekomst).

In deze functie ben je werkzaam voor de gezinshuizen in de noordoostelijke provincies (Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel) van ons land. Je werkt zelfstandig vanuit huis en/of op onze kantoren, je bent regelmatig onderweg naar de verschillende gezinshuizen.

Gezinshuizen WSGV
Onze gezinshuizen zijn er voor kinderen en jongeren met een beperking en/of van ouders met een beperking. De problematiek is vaak complex. Deze kinderen en jongeren kunnen niet thuis, maar ook niet in een pleeggezin wonen. In een gezinshuis kunnen deze kinderen in een gezinssituatie opgroeien onder professionele en liefdevolle begeleiding van één of meerdere gezinshuisouders. Ten minste één gezinshuisouder heeft professionele ervaring in de (jeugd)zorg.

Onze gezinshuizen werken samen met WSGV en Gezinshuis.com en bevinden zich verspreid over heel Nederland. Ze nemen één of meer kinderen of jongeren tussen 0 en 21 jaar op in hun gezin, gefinancierd vanuit de Jeugdwet of Wet langdurige zorg. Aan ieder gezinshuis is een gedragswetenschapper verbonden om gezinshuisouders te ondersteunen en te begeleiden bij de complexe zorgvraag.

Jij en jouw team
Als gedragswetenschapper werk je zelfstandig vanuit huis en ben je onderdeel van het team gezinshuiszorg waar een clustermanager, managementassistent, gedragswetenschappers en een regiebehandelaar aan verbonden zijn. Er zijn intervisiemomenten en daarnaast kan je voor overleg altijd terecht bij een van je collega’s of bij de regiebehandelaar.

Wat ga je doen?
Als gedragswetenschapper ben je op de eerste plaats verantwoordelijk voor de ingezette behandellijn en het daaraan gekoppelde behandelplan. Je gaat regelmatig naar het gezinshuis toe waar je in gesprek gaat met de gezinshuisouders en de kinderen. De gezinshuisouders adviseer je over de problematiek en vragen van het kind. De gedragswetenschapper kan een beroep doen op de regiebehandelaar ter consultatie, advisering of ondersteuning bij complexe problematiek.

De gedragswetenschapper:

 • Adviseert de gezinshuisouder over de matching van een nieuw aangemelde cliënt en diens aanmeldingsproblematiek;
 • Geeft feedback op het door de gezinshuisouders opgestelde hulpverleningsplan;
 • Bepaalt na overleg met gezinshuisouders, wettelijk vertegenwoordigers en waar mogelijk het kind, de begeleiding en behandeling van het kind binnen het WSGV Gezinshuis;
 • Vertaalt in samenwerking met de gezinshuisouders behandeldoelen naar concrete oefensituaties in de dagelijkse praktijk;
 • Vormt een eigen oordeel over het functioneren en de ontwikkeling van het kind/de jongere op basis van informatie van gezinshuisouders en overige betrokkenen maar ook door het kind/de jongere zelf te zien en te spreken (minimaal 3 maal per jaar, of vaker indien de gedragswetenschapper dit nodig acht);
 • Bewaakt het behandelproces:
  – Tenminste een maandelijkse afstemming over de ontwikkeling/voortgang van elk individueel kind/ jongere en de gemaakte afspraken in het behandel-/begeleidingsplan;
  – Zorgt ervoor dat hij/zij op de hoogte is van bijzonderheden in de ontwikkeling (rondom het functioneren) van het kind/ de jongere;
 • Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van een eventueel in te zetten behandelaar op het gebied van aanvullende (externe) diagnostiek en behandeling, als ook van de inzet van dagbesteding, weekend,- en vakantieopvang;
 • Heeft een toezichthoudende en adviserende rol in het gezond houden van het pedagogisch-, begeleidings- en behandelklimaat en reflecteert met gezinshuisouders op (groeps)dynamiek, afstand en nabijheid, rol van systeem, etc.;
 • Werkt op basis van veldnormen uit de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen, wetgeving, actuele richtlijnen en zorginhoudelijke kaders (meldcodes, procedures en protocollen) relevant voor zijn/haar werkgebied;
 • Geeft zo nodig psycho-educatie aan de gezinshuisouders en weet dit te vertalen naar handvatten voor de dagelijkse praktijk;
 • Is betrokken bij de afhandeling van incidenten. Intervenieert en/of doet aanpassingen in het behandelplan naar aanleiding van incidenten. Handelen ter voorkoming van incidenten en inzet onvrijwillige zorg (in het kader van de Wet Zorg en Dwang) maakt hier expliciet onderdeel van uit (bv. maken van signaleringsplannen). Informeert tijdig de regiebehandelaar hierover.

De organisatie
William Schrikker Gezinsvormen (WSGV), onderdeel van Partners voor Jeugd, is een landelijke organisatie die regionaal werkt. Onze organisatie biedt o.a. gezinshuiszorg aan kinderen met een (licht) verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een ernstige chronische ziekte, soms is er sprake van een beperking bij de ouders. Deze kinderen hebben recht om veilig op te groeien in een gezinsvorm als ze om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen.

Wat wij van je vragen

 • Een afgeronde universitaire opleiding in één van de gedragswetenschappen;
 • Je bent minimaal beroeps geregistreerd bij het SKJ in de kamer van pedagogen/psychologen;
 • Je hebt ervaring met de LVB doelgroep en kennis van gedragsproblemen en -stoornissen;
 • Je hebt kennis van (erkende) therapeutische (crisis) interventies en behandelmethoden;
 • Je hebt kennis van de relevante wet- en regelgeving;
 • In het bezit van rijbewijs en auto.

Wij zorgen voor jou
Zoals jij voor de jeugd zorgt, zorgen wij als William Schrikker Gezinsvormen voor jou. Daarom krijg je:

 • Een salaris van €3.786,- tot €5.722,- o.b.v. 36 uur (CAO Jeugdzorg, schaal 11);
 • Toegang tot Expect Jeugd, ons eigen opleidingen- en expertisecentrum;
 • Nog veel meer: Klik hier voor de overige arbeidsvoorwaarden.

Interesse?
Klik dan snel op de sollicitatiebutton! Heb je nog een inhoudelijke vraag, neem dan contact op met Natasja Wiersema (Gedragswetenschapper) op 088-5260518 of met Cindy Ruijten (Manager gezinshuizen WSGV) op 088-5261414.

Ik ben verwezen door een PVJ-medewerker. Zijn/haar werk e-mail is:

Upload je CV
- doc, docx of pdf
-Max. bestandsgrootte: 5 MB
Upload je motivatie.
- doc, docx of pdf
-Max. bestandsgrootte: 5 MB
Ik ga akkoord met het privacy statement *

Ga je akkoord met het privacy statement, dan stem je ermee in dat we je gegevens 12 maanden bewaren in onze beveiligde database. Wil je je gegevens eerder, na de sollicitatietermijn van 4 weken, uit onze database laten verwijderen, stuur dan een e-mail naar AVGHR@pvj.nl

Tags: Drenthe, Friesland, Gedragswetenschapper, Gezinshuizen, Groningen, LVB, Noord Nederland, Overijssel, SKJ, William Schrikker Gezinsvormen
Deze vacature staat open bij:
De verantwoordelijke recruiter is:
Lisa Aalten
e-mail
telefoon
Social