Wij zijn Partners voor Jeugd, een samenwerking van de William Schrikker Stichting en De Jeugd- & Gezinsbeschermers. Samen werken wij aan een veilige opvoeding voor kwetsbare kinderen en jeugd, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Bij ons vind je werk dat je elke dag uitdaagt en collega’s, die graag met je meedenken. Wil jij je continu blijven ontwikkelen en werken in een fijne sfeer vol afwisseling en vrijheid? Dan is dit je plek. Solliciteer vandaag nog op een functie die bij jou past.

Adviseur Kwaliteit

De Organisatie
Partners voor Jeugd is een overkoepelend samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn in de (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met elkaar bieden we een stevige basis voor onze professionals die iedere dag bezig zijn met het beschermen van kwetsbare jeugdigen en het ondersteunen van hen en hun ouders. Zodat elk kind veilig op kan groeien en zich kansrijk kan ontwikkelen.

De Jeugd- & Gezinsbeschermers
Als Adviseur Kwaliteit ben je werkzaam voor De Jeugd- en Gezinsbeschermers (DJGB). De DJGB is een gecertificeerde organisatie die staat voor de bescherming van kinderen in de knel en voor de versterking van de kwaliteiten van het gezin. De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich er voor in dat kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien.

Binnen welke kaders ben je werkzaam?
De Jeugd-& Gezinsbeschermers is een leverancier in een commerciële markt en richt vanuit die optiek haar dienstverlening in. Zij zal zich blijvend moeten innoveren en meebewegen met de eisen die de gemeenten aan de Jeugd-&Gezinsbeschermers nu en in de toekomst (gaan) stellen. Tegelijkertijd voldoet zij aan de kwaliteitseisen die vanuit de landelijke overheid worden gesteld.
De meer commerciële rol voor de Jeugd -en &Gezinsbeschermers stelt ook eisen aan de ondersteunende diensten van de service organisatie. Naast de concernkernwaarden professionaliteit, verantwoordelijkheid, resultaatgerichtheid en samenwerken, staan kwaliteitsbewaking, kostenbewustzijn en innovatie hoog in het vaandel. Jaarlijks worden er afspraken gemaakt over de dienstverlening (inhoud, omvang, kwaliteit). De ondersteunende diensten meten de kwantiteit en kwaliteit van de dienstverlening en bespreekt deze met de bestuurder en met de directeuren. Waar nodig sturen de ondersteunende diensten bij en worden verbeteringen of vernieuwingen vertaald naar dienstverlening, organisatie en competenties. De Adviseur kwaliteit kenmerkt zich door het adviseren over en het leveren van een bijdrage aan het kwaliteitsbeleid c.q. de kwaliteitskaders, alsook het ontwikkelen en bewaken van het kwaliteitsmanagementsysteem, het uitvoeren van intern kwaliteitsaudits en het begeleiden van de externe kwaliteitsaudits.

Jouw positie binnen de organisatie
Als Adviseur leg je verantwoording af aan de leidinggevende  waaronder de functie is gepositioneerd.
Het is jouw verantwoordelijkheid, om vanuit integraal oogpunt, te ondersteunen en adviseren van het management, zodat de organisatie op een efficiënte, effectieve en rechtmatige wijze kan voldoen aan de kwaliteitseisen voor o.a. de certificering van de organisatie. Hiernaast biedt je ondersteuning bij het in- en externe (keten) kwaliteitsproces voor de gehele organisatie.

Jouw profiel

Jouw functie
1.       Kwaliteitsbeleid ontwikkelen, implementeren en evalueren:
Je ontwikkelt en evalueert Kwaliteitsbeleid en -kaders zodanig dat heldere en concrete doelstellingen geformuleerd en behaald kunnen worden en verbetering of aanpassingen aan het beleid en kaders kunnen worden doorgevoerd.

 • Je volgt de ontwikkelingen op het vakgebied en analyseert en interpreteert deze;
 • Je ontwikkelt, naar aanleiding van deze ontwikkelingen, kwaliteitsbeleid voor de organisatie, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een het (meerjaren)beleidsplan en adviseert leidinggevende en het management;
 • Je vertaalt het vastgestelde beleid naar concrete (beleid)ontwikkelingstaken en projecten, je voert deze uit en coördineert deze;
 • Je toetst of het beleid conform afspraken wordt uitgevoerd;
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd en ondersteunt leidinggevenden bij de implementatie van het beleid;
 • Je onderhoudt het handboek kwaliteit;
 • Je fungeert als privacy- coördinator van de werkmaatschappij. 

2.       Kwaliteitsmanagement opzetten en beheren:

 • Je zorgt ervoor dat het Kwaliteitsmanagementsysteem op orde is, zodanig dat de certificering kan worden behouden;Je adviseert proceseigenaren over kwaliteitszorg en toepassing van het   kwaliteitsmanagementsysteem.
 • Je geeft voorlichting over kwaliteitsmanagement.
 • Je voert kwaliteitsaudits uit;
 • Je analyseert en adviseert over de uitkomsten van de interne audits, ondersteunt en helpt proceseigenaren aan de hand van verbetervoorstellen.
 • Je bent bij het auditproces externe auditor;
 • Je plant, coördineert en bewaakt (verplichte landelijke) onderzoeken en externe audits, conform wet- en regelgeving.
 • Je analyseert uitkomsten van de externe audits en ondersteunt en help proceseigenaren aan de hand van verbetervoorstellen.

Wie ben jij

 • Je hebt WO werk- en denkniveau;
 • Je hebt kennis van relevante ontwikkelingen binnen het vakgebied en de sector;
 • Je hebt kennis van en inzicht in kwaliteitsmanagementsystemen;
 • Je bent analytisch sterk en kwaliteitsgericht;
 • Je bent zorgvuldig, integer en flexibel.

 Wat hebben wij jou te bieden
Bij de Jeugd- & Gezinsbeschermers kun je rekenen op een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket:

 • Een salaris tussen € 3240,-  tot € 4896,- op basis van een fulltime dienstverband (36 uur);
 • 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantiegeld;
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,32 per kilometer;
 • Pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn;
 • Een Notebook en een iPhone;
 • Flexibele werktijden;
 • 25 vakantiedagen op jaarbasis (bij een 36-urige werkweek).

Vragen?
Voor inhoudelijke vragen betreft de vacature kun je contact opnemen met Marjan Adema – Directeur DJGB (06-50743479).

Solliciteren kan via de button!

Upload je CV
- doc, docx of pdf
-Max. bestandsgrootte: 5 MB
Upload je motivatie.
- doc, docx of pdf
-Max. bestandsgrootte: 5 MB