Pleegzorgwerkers

Werk je als Pleegzorgwerker dan ga je van de ene uitdaging naar de volgende. Niet zo gek, want elk kind en elke situatie is anders. Door de vaak ingewikkelde geschiedenis die de kinderen al met hun ouders hebben, is hun hulpvraag ook complex. Dat is voor de pleegouders, die deze kinderen of jongeren tijdelijk opvangen, een verantwoordelijke taak. En daarbij kunnen ze de beste ondersteuning gebruiken, van jou.

Altijd anders

Van opvoedvragen tot praktische zaken; alles komt voorbij. Jij bent de rots in de branding voor de kinderen/jongeren, hun ouders, de pleegouders en betrokken instanties.