Gedragswetenschappers

De medewerkers in het veld kunnen rekenen op jouw expertise. Of het nu gaat om Jeugdbeschermers of Pleegzorgwerkers; jij behandelt casuïstiek met hen om zo de zorgkwaliteit te optimaliseren. Is er een incident? Dan zorg jij voor een gedegen evaluatie, zodat we er van kunnen leren en onszelf kunnen verbeteren.

Innovatie in de zorg

Ook vakinhoudelijk is innovatie mogelijk. Bij Partners voor Jeugd heb je de kans om onze aanpak te vernieuwen. Vanuit jouw ideeën en ervaring formuleer je adviezen, die we waar mogelijk graag implementeren.

Zo is je werk dus elke dag anders. We waarderen de kennis en kunde, die je meebrengt en staan altijd klaar om je te ondersteunen waar nodig.