Gebruiksvoorwaarden

Als internetgebruiker maak je kosteloos gebruik van de diensten op de website van Partners voor Jeugd (werkenbijpartnersvoorjeugd.nl).
Het feit dat je gebruik maakt van de website van Partners voor Jeugd betekent dat je akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website werkenbijpartnersvoorjeugd.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op onze website berusten bij Partners voor Jeugd. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming. Schriftelijke aanvragen stuur je aan Partners voor Jeugd, info@partnersvoorjeugd.nl.

Privacy Statement

Ons Privacy Statement vind je hier.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor onze website geven we geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van deze website.
Partners voor Jeugd kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van deze website, de onmogelijkheid de website van Partners voor Jeugd te gebruiken, uit de levering van diensten door Partners voor Jeugd of het gebrek aan levering van diensten door Partners voor Jeugd.

Wijzigingen

We werken regelmatig de inhoud van de website van Partners voor Jeugd bij. We behouden ons het recht voor de inhoud van de website van Partners voor Jeugd continu en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 25 november 2019.